Licence Royalty-free (RF)

Royalty free je typ licence, kdy uživatel fotografií nemusí platit další licenční poplatky za opakované použití stejné fotografie. Kupující se nestává vlastníkem fotografie, získává pouze povolení (licenci) k použití fotografie. Toto povolení je nevýhradní a nepřenositelné na žádnou další osobu nebo subjekt.

Odkaz na licence